Voordat je start

Lees dit ‘Voordat je start’ hoofdstuk voordat je daadwerkelijk gaat starten met het gebruik van chrch. Laat het ook lezen aan andere vrijwilligers uit je kerk die gaan helpen en beheerrechten krijgen binnen chrch. Het is de bedoeling dat iedereen die werkt met de beheeromgeving van chrch echt op de hoogte van deze informatie: