Is chrch kwetsbaar?

chrch is inmiddels een stichting met meerdere bestuursleden zodat chrch niet afhankelijk is van één persoon. Daarnaast zijn er meerdere personen die de continuïteit van chrch kunnen ondersteunen.