Hoe is de privacy geregeld?

De gemeente importeert een ledenbestand met privacygevoelige informatie, daar is chrch heel bewust van en moeten jullie als kerkelijke gemeente heel bewust van zijn. Daarnaast moeten leden expliciet toestemming hebben gegeven om opgenomen te worden in de ledenlijst. Omdat religieuze persoonsinformatie zogenaamde bijzondere persoonsgegevens zijn, is extra zorg een vereiste. Bij het lekken van deze informatie kunnen boetes hoog oplopen.

Het geïmporteerde bestand blijft altijd eigendom van de kerk die het aanlevert. Nooit wordt deze informatie of andere informatie, denk aan teksten en foto’s, eigendom van chrch of een andere partij.

Daarnaast is de financiële informatie gevoelig. Wat aan welke collecte wordt gegeven, wordt bijgehouden voor de leden hun persoonlijke administratie en is alleen voor hen zichtbaar. Kerken kunnen zien wat er in welke week is gegeven aan welke collecte in totaal, maar niet door wie.

Het opwaarderen van het tegoed is wel inzichtelijk voor de beheerder binnen de gemeente. Dit werkt hetzelfde als wanneer er een vel collectebonnen wordt gekocht en geld wordt overgemaakt. Er is te achterhalen wie deze betaling doet op de rekeningafschriften.