Agenda en roosters

Een Excel-bestand of liever Google Docs-sheet met daarin per rij een activiteit heb je nodig voor de agenda. Kolommen die noodzakelijk zijn, zijn onder andere de datum, de tijd en een label/naam van de activiteit hoe die in de kalender staat. Wil je ook de collectes vullen? Neem dan ook de kolommen Collecte 1 Collecte 2 en Collecte 3 op. Wil je reminders kunnen sturen en dat een agenda-item groen wordt als je een taak hebt? Maak dan voor iedere taak een kolom en vul deze met de voor- en achternaam van diegene die de taak heeft.

ngk • nijmegen heeft een hele mooie voorbeeldsheet gemaakt, waar je een kopie op kunt maken: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w1CM2AT6qgvj8CvxEbs2AM4AXkKmaJyWbLj1sHg_bfo/edit?usp=sharing en verdere vragen kun je stellen op https://community.chrch.org/t/voorbeeld-rooster-google-sheets/117

Nu wordt deze data nog plat ingeladen en direct naar de agenda in de app vertaald. Binnenkort wordt het mogelijk om agenda’s te importeren en daar groepen, vrijwilligers, taken e.d. aan te kunnen koppelen.

Klik op Bestand > Publiceren op internet…

Kies vervolgens voor Blad1 of in ieder geval het blad waar de gegevens instaan. En kies voor Door komma’s gescheiden waarden (.csv).

Kopieer de link en gebruik deze onder Verbindingen > Toevoegen. Kies voor Google Docs sheet csv export als type verbinding. Laat het Kanaal leeg.

Naast het rooster kan er ook een iCal agenda getoond worden bij de agenda. Wanneer je zowel een rooster als een iCal agenda ingesteld hebt, worden deze items samengevoegd en chronologisch getoond.

Verjaardagskalender

Een speciale iCal feed is de Verjaardagskalender. Je kunt deze iCal feed instellen zodat in de agenda ook de verjaardagen van alle leden getoond wordt. De gegevens  hiervan komen uit het ledenbestand van chrch zelf.

De url voor de Ical_feed is:
https://api.chrch.org/api/v2/users/birthdays?api_key=HierMoetDeHeleLangeAPIKey
Dit geeft het volgende resultaat:

:birthday:Voornaam Achternaam (geboortejaar)

De api_key is te vinden op de pagina Instellingen → Overige helemaal onderaan de pagina.

Deze functie kent nog wat extra opties om te kiezen om het geboortejaar, de leeftijd of niets te tonen:
Je kunt kiezen tussen volgende opties:

1. Alleen de naam: https://api.chrch.org/api/v2/users/birthdays?showtype=none&api_key=HierMoetDeHeleLangeAPIKey

resultaat: :birthday:Voornaam Achternaam

2. Naam + geboortejaar: https://api.chrch.org/api/v2/users/birthdays?api_key=HierMoetDeHeleLangeAPIKey

resultaat: :birthday:Voornaam Achternaam (geboortejaar)

3. Naam + leeftijd: https://api.chrch.org/api/v2/users/birthdays?showtype=age&api_key=HierMoetDeHeleLangeAPIKey

resultaat: :birthday:Voornaam Achternaam (leeftijd)