Groepen

Vanaf chrch2 is het mogelijk om te werken met groepen. Groepen werden al gebruikt voor gezinnen/pastorale eenheden, maar zijn nu ook beschikbaar om in te zetten voor kringen, commissies, teams en andere groepen binnen de gemeente. Om groepen te gaan gebruiken, moet je het onderdeel zichtbaar maken. Je krijgt in het menu de optie Groepen als je dit onderdeel zichtbaar maakt.

Wat je kunt met groepen

Met groepen kun je een selectie leden toegang geven tot bepaalde kanalen. Ieder soort kanaal dat voor alle gemeenteleden zichtbaar is buiten de groepen, kun je ook toevoegen aan een groep. Zo is het mogelijk om alleen bepaalde leden toegang te geven tot een bepaalde (slow) chat of bepaalde bestanden. Op die manier kun je chrch ook gebruiken als alternatief voor een Facebook-groep of een WhatsApp-groepschat. Je kunt ook een prikbord maken waar leden van de groep op elkaar kunnen reageren op een intuïtieve manier.

Niveaus binnen de groep

Van een groep ben je geen lid (standaard), aspirant lid, lid, groepsbeheerder, chrch-admin. Wat het inhoudt:

  • geen lid als je wel lid bent van de gemeente (en alle beschikbare onderdelen kunt zien zoals de ledenlijst) kun je zien welke groepen er allemaal zijn (er zijn geen verborgen groepen) en je kunt zelf een groep aanmaken (waar je dan beheerder van bent). Je kunt op een bestaande groep klikken en op de knop “Ik wil lid worden” klikken. Je bent dan aspirant lid.
  • aspirant lid wanneer je aspirant lid bent, kan de groepsbeheerder dat zien en kan je lid maken.
  • lid als lid kun je zien wie er nog meer lid is binnen de groep en je kunt kanalen binnen de groep gebruiken. Je kunt er berichten plaatsen.
  • groepsbeheerder als groepsbeheerder kun je leden toevoegen/toelaten, je kunt de groep wijzigen/verwijderen en je kunt kanalen aanmaken en berichten van anderen wijzigen/verwijderen.
  • chrch-admin als je een beheerder van jullie chrch-omgeving bent, je kunt in het beheergedeelte (/admin) dan kun je ook zonder lid of groepsbeheerder te zijn alle groepen zien en je hebt dezelfde mogelijkheden als een groepsbeheerder heeft.

Items in groepen op het startscherm worden aangemerkt met een ⓖ. De naam van de groep is in dit geval “Webteam”.

Meer over groepen in de community.