chrch lanceren in de gemeente

De succesvolle uitrol en het gebruik van de app valt of staat wat mij betreft bij twee zaken. 1] De app moet waarde bieden voor de gemeente en haar leden en 2] de app en de meerwaarde moet goed onder de aandacht gebracht worden.

Een app waar je niks aan hebt onder de aandacht brengen, heeft geen zin. Falen een waardevolle app goed onder de aandacht brengen is ook een gemiste kans. Het lijkt een inkopper, maar helaas komen beide vaker voor dan wenselijk.

Meerwaarde

Voor gemeenteleden

Als de app alleen een gimmick is, gaat deze het niet overleven. Er moet een probleem of er moeten meerdere problemen opgelost worden met de app. Als er in de app bijvoorbeeld niks meer is te vinden dan op de (mobiele) website, overleeft de app het niet op de lange termijn. De app moet zo waardevol worden dat deze onmisbaar wordt, dat moet denk ik het uitgangspunt zijn bij het inzetten van chrch. Daarom is het belangrijk dat de app goed gevuld en gekoppeld wordt en blijft worden.

Ik doel niet op met brute kracht de app implementeren door gemeenteleden te forceren de app te gaan laten gebruiken. Omdat de informatie die zij willen nergens anders te vinden is. Maar door informatie op zo’n manier beschikbaar te maken dat zij het zelf de prettigste manier vinden om deze informatie zo te raadplegen. Een paar voorbeelden:

 • Via een gebedskanaal kunnen gebedspunten gedeeld worden en kan voor elkaar gebeden worden;
 • De ledenlijst is beschikbaar in de app en dat is de prettigste manier van opzoeken omdat je de lijst altijd bij je hebt en het eenvoudig is een route te plannen naar de wijkkring;
 • Geven wordt makkelijker omdat je geen bonnen meer hoeft te kopen en geen klein geld meer hoeft te hebben. Daarnaast heb je een handig overzicht van gaven voor bij het doen van inkomstenbelasting;
 • Via de app kun je eenvoudig zien wat er op het programma staat deze week. Dit is toegankelijker dan het opzoeken in de nieuwsbrief of op de website;
 • Het prikbord maakt het makkelijk om anderen te helpen.

Ik heb vaak gezien dat initiatieven zijn gestart omdat iets ‘leuk’ of ‘gaaf’ is, omdat er iets nieuws mogelijk is (omdat het kan!), maar daar alleen red je het niet mee.

Voor de gemeenschap

Naast de meerwaarde voor de gemeenteleden, is het ook belangrijk om over te brengen waarom de app belangrijk is voor de gemeenschap en kerk zelf.

Als het voor de diaconie bijvoorbeeld veel minder werk is en voor de kerk goedkoper is om te collecteren via de app, staan gemeenteleden, als zij dit weten, vast voor open om hieraan mee te werken. Niet iedereen, maar voor een goed argument is over het algemeen ruimte.

Als het veel geld scheelt om een ledenlijst niet meer op papier te verspreiden en het veel tijd scheelt om dit te maken. Omdat leden in de app hun eigen informatie bij kunnen houden, is het prima dat dat toegelicht wordt.

Ook het verbindende van de app waar je beter een gezicht bij een naam krijgt en andersom. Om zo de gemeenschap wellicht hechter te maken, is goed om over te brengen op de gemeente.

De reminders die kunnen worden verstuurd en de agenda die persoonlijk wordt gemaakt helpen ook. Zo worden taken minder snel vergeten.

Misschien wel de belangrijkste reden is dat de app kan helpen om samen de gemeente van Christus te zijn. Bijvoorbeeld door gebedspunten met elkaar te delen in een kanaal en om met elkaar mee te leven

Hoe breng je chrch onder de aandacht?

Als het eerste punt in theorie gaat lukken, kun je nadenken over hoe dit onder de aandacht gebracht kan worden. Daarbij zijn twee dingen belangrijk, wat ga je communiceren en hoe je dit gaat doen.

Probeer dus duidelijk te maken dat het niet zomaar een aardigheidje is, maar dat de app echt ergens over gaat en in de toekomst best eens een van de belangrijkste communicatiemiddelen van de gemeente kan gaan worden. Leg de nadruk op de combinatie van bovenstaande voordelen in één app, met dus maar één account op één plek die bijna overal en altijd beschikbaar is.

Het doel zou kunnen zijn om meer dan de helft van de leden hun account te laten activeren in de eerste paar maanden. Dit is gelukt in de Nieuw Kerk uit Utrecht en de Noorderkerk in Amsterdam, dus haalbaar.

Bij de uitrol is het verstandig om a) een groepje te hebben dat verantwoordelijk is voor de uitrol b) er een groep is die de app test en de app ook draagt en er enthousiast over is. En c) de hele gemeente meerdere keren op verschillende manieren wordt bereikt bij de lancering.

Op het moment dat gemeenteleden merken dat je serieus bent over de app en dat te zien is in de uitrol, zullen zij jullie initiatieven en de app zelf serieuzer nemen.

Wat kun je doen?

 • een presentatie geven tijdens de dienst, bijvoorbeeld bij het aankondigen van de collectes. Zorg dat de app wordt getoond met behulp van een beamer of scherm.
 • een helpdeskteam na de dienst van uitrol en twee diensten daarna met het verantwoordelijke team een “genius bar” achter in de kerkzaal of bij het koffiedrinken bemannen. Geef tijdens de presentatie en in andere uitingen aan dat er gemeenteleden beschikbaar zijn om te helpen de app te installeren en te activeren. Bij zo’n helpdesk heb ik een aantal keer mogen helpen en het effect is groot op het gebruik en het enthousiasme binnen de gemeente. Naar het idee van de Genius bar in Apple stores.
 • een artikel in de e-mailnieuwsbrief over de app waarin deze wordt aangekondigd. Het publiceren in de nieuwsbrief per e-mail heeft het voordeel dat de app maar een paar klikken verwijderd is van gebruik, de drempel is groter in een papieren publicatie.
 • een e-mail bij lancering sturen naar alle leden waarvan de gegevens geïmporteerd zijn. Deze mail gaan specifiek over de app en is heel actiegericht. Ontvangers kunnen direct aan de slag omdat de gegevens van haar of hem al bekend zijn in het systeem.
 • actief foto’s maken en in de app plaatsen om gemeenteleden zo nieuwsgierig te maken aan de ene kant, maar aan de andere kant ook de app zo te vullen zodat deze waardevoller wordt. Bij het maken van de foto’s kun je vertellen over de app en dat ze deze in de gaten moeten houden. Je zou het waardevoller kunnen maken door een semiprofessionele fotograaf een kleine studio te laten opbouwen en zo betere foto’s te kunnen maken die ook voor andere platforms gebruikt kunnen worden.
 • vermelden in de orde van dienst / liturgie als die geprint is
 • verwijzen naar de het digitaal collecteren tijdens het aankondigen van de collectes of in de intro voor de dienst. Het liefst iedere dienst. Zet de app ook op de beamer tijdens het collectemoment.
 • vermelding op de website door er een artikel over schrijven of er een korte handleiding met of zonder video over op te nemen. En plaats een “smart app tab banner” op de website**, zie voor meer info https://developer.apple.com/library/content/documentation/AppleApplications/Reference/SafariWebContent/PromotingAppswithAppBanners/PromotingAppswithAppBanners.html
  <meta name="apple-itunes-app" content="app-id=1196737244, app-argument=https://chrch.org">
 • een serie van artikelen plaatsen in de nieuwsbrief in de weken en maanden na de lancering waar iedere keer één eigenschap / feature van de app wordt uitgelicht. 1] Gebedskanaal 2] Collecteren 3] De ledenlijst 4] Het prikbord met de opbrengst voor doel … 5] etc.
 • kanalen inrichten die door gemeenteleden periodiek worden geupdate bijvoorbeeld een kanaal in de app hebben met de naam “geef de app door” waar iedere week een ander gemeentelid een stukje over zichzelf schrijft en van dit stukje een teaser plaatsen in de nieuwsbrief met verwijzing naar de app
 • één contactpunt hebben voor de app, bijvoorbeeld app@kerknaam.nl en dat in alle uitingen over de app meenemen.
 • één team dat verantwoordelijk is met heel transparant wie er verantwoordelijk is zodat het laagdrempelig wordt gemaakt om contact op te nemen rondom de dienst en op afstand.
 • verslag uitbrengen van de de introductie en voortgang in de nieuwsbrief, bijvoorbeeld door te vertellen hoeveel leden al een account geactiveerd hebben, hoeveel er al opgewaardeerd is, hoeveel foto’s er geplaatst zijn, eigenlijk alles dat gemeenteleden prikkelt om ook even in de app te kijken.
 • benoem mijlpalen in de dienst als dat passend is, bijvoorbeeld bij het ophalen van de eerste €1000 of eerste 100 leden die de app gebruiken.
 • plaats info ook op andere platforms zoals het huidige intranet, de app die voorheen werd gebruikt en in de Facebook-groep.
 • 1000 visitekaartjes kosten €23 en 2500 €30 inclusief verzendkosten. Deze kun je laten drukken via bijvoorbeeld reclameland.nl en zou je op verschillende manieren kunnen inzetten. Doe ze in de liturgie, leg ze op de stoelen op zondag of overhandig er één op het moment dat er een foto wordt gemaakt van iemand.
 • hang een paar flyers op, bijvoorbeeld in de ruimte waar koffie wordt gedronken na de dienst
 • een bericht in een overkoepelende uitgave is ook goede PR. Dit kan zijn in een kerkbode als die er is, maar in Amsterdam en in Utrecht heeft de app gestaan in het krantje van de de PKA en PGU. De eigen gemeente komt zo positief onder de aandacht, maar het is natuurlijk ook fijn voor (de ontwikkeling van) chrch, wat uiteindelijk weer goed is voor iedereen die meedoet. :slight_smile:
 • een eigen webadres voor de app waar deze geraadpleegd kan worden of van waaraf de app gedownload kan worden. Bijvoorbeeld mijn.kerknaam.nl. Dit kan een eenvoudige doorverwijzing (redirect) zijn. Gebruik deze naam ook in de communicatie. De app heet chrch en de omgeving heet “Mijn Kerknaam” om het zo relevanter te maken voor gemeenteleden. Wellicht kan het ook verwarrend werken, daar ben ik nog niet uit. :slight_smile:

Ideeën?

Dit zijn een aantal ideeën waar je mee aan de slag kunt. Deels komen ze uit de praktijk, deels uit een brainstorm. Natuurlijk hoef je ze niet allemaal uit te voeren, kies diegene die het eenvoudigst zijn en waar je van verwacht dat ze de meeste impact hebben.

Heb je zelf ideeën al dan niet gebaseerd op eigen ervaringen, deel ze!