Een Mollie account aanvragen en rondkrijgen voor iDeal

Let op: Mollie weigert (tijdelijk) nieuwe aanvragen van stichtingen en godsdienstelijke instellingen

Het account rond krijgen is lastig voor kerken, omdat zij niet bekend zijn met/in het kvk-register. Vaak is het mogelijk om de inschrijving van een overkoepelende kerk te gebruiken. Bijvoorbeeld die van de Protestantse Kerk Amsterdam als je daaronder valt zoals de Noorder- of Oudekerkgemeente. Of zelfs van de PKN in het geval van de Nieuwe Kerk in Utrecht.

Als tip van Mollie kreeg ik om zoals hierboven beschreven staat de overkoepelende kerk te gebruiken als er geen eigen kvk-inschrijving is. Bij het aanleveren van de kvk-gegevens kun je vervolgens de statuten van je eigen kerk uploaden. Hierin staat beschreven wie bestuurder is en dat volstaat volgens hen.

Ga naar https://www.mollie.com/dashboard/signup?lang=nl om een account aan te maken.

Klik na registreren op “Activeer mijn account” en nogmaals op “Activeer account”

Je ziet dan een vrij intimiderend formulier. Je hebt hier een kvk-nummer nodig en de rechtsvorm stel je in op Kerkgenootschap. Rechtsgeldig vertegenwoordiger is in het geval van de Noorderkerk de voorzitter van de Kerkenraad. BTW nummer mag leeg blijven. Klik op volgende

Bij websiteprofiel vul je api.chrch.org in. Bij de extra informatie vul je in dat je door moet klikken op het logo van de kerk om zo alle gegevens te zien te krijgen. Bij categorie vul je “Goede doelen en donaties” in. Bij betaalmethodes klik je alleen iDEAL aan. Klik op volgende.

Je krijgt nu de melding dat je website gecontroleerd wordt. Klik het venster weg. Klik in de groene balk op “aanvullende gegevens”

Geef aan welk identiteitsbewijs je wilt uploaden. Dit moet dus een ID zijn van een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de gemeente. Sleep het document naar het venster. Klik op volgende.

Vul ook de pagina met “Uiteindelijke belanghebbenden” in en klik op volgende.

Vul de ‘zakelijke’ bankrekening in van de gemeente. De zakelijke bankrekening moet ‘op naam staan op een handelsnaam van de organisatie’. Klik op hoe je de bankrekening wilt verifiëren. En klik op volgende.

Je krijgt nu een scherm met de instructie om een betaling te doen met een uniek betaalkenmerk zodat de gegevens geverifieerd kunnen worden. Doe dit en klik op Verder naar website >

Klik op x rechtsboven. De benodigde stappen zijn doorlopen.

!

Als je naar beneden scrollt zie je daar de Live API-key, die heb je nodig om betalingen te ontvangen. Je kunt dus nu wel betalingen ontvangen via Mollie, maar er wordt pas uitbetaald als je account is geverifieerd.

!

Als je een live key hebt van Mollie, kun je die per e-mail sturen naar support@chrch.org.