Team

Peter Arends

In 2016 gestart met chrch met de overtuiging dat het nodig was. Met de hoop dat chrch waarde kan toevoegen voor christelijke gemeenschappen. Tot eer van God.

Ruim tien jaar werkzaam in en aan internetprojecten (pear.nl).

Erik Pruim

Sinds eind 2018 betrokken bij chrch als ontwikkelaar en bestuurslid.

Eelco Mulder

Sinds 2017 betrokken bij chrch. Begonnen met chrch als projectleider in eigen gemeente en vervolgens betrokken als bestuurslid bij de stichting. Verantwoordelijk voor de communicatie en de community van chrch. Jarenlang ervaring in de ICT support.

Henry Arends

Sinds halverwege 2018 betrokken bij Stichting Chrch en actief als bestuurslid en penningmeester. Jarenlang ervaring als ondernemer.