Deze app wordt ondersteund met het platform chrch.org. chrch.org wil het lokale kerken makkelijk maken om hedendaagse technologie en communicatiemiddelen in te zetten. Met als doel in ons digitale leven dichter bij God te kunnen leven en hechter te worden als lokale gemeenschap.

 

Meer informatie vind je op chrch.org.