Updates

Update 3 augustus 2017

Algemeen

 • De nieuwe api is voor een groot gedeelte gerealiseerd, dit maakt de app stabieler en is ter voorbereiding op de nieuwe beheeromgeving.
 • Er worden voorbereidingen getroffen om de functionaliteiten rond activiteiten, collectes, groepen, taken vrijwilligers beter en slimmer te maken.

Nieuwe functies

 • Prikborden zijn nu ook kanalen waardoor deze op de startpagina kunnen verschijnen en er notificaties mogelijk zijn.
 • Betere kanalen met 'oneindige' scroll functie.
 • Betere registratie en wachtwoord opnieuw instellen flows.
 • Ondersteuning voor het koppelen van Flickr-fotoalbums
 • Nieuwe versie van onderliggende framework (Ionic)
 • Snelheidsverbeteringen door 'lazy loading'.
 • Oude elementen opgeschoond: video en prikbord

Gefixte bugs

 • Betere ondersteuning voor Android hardware terugknop.

Update 27 juni 2017

Algemeen

 • Het is mogelijk om items in de tabbar onderin te verbergen (beheer)
 • Het is mogelijk om opties in het menu 'Meer' te verbergen, als er bijvoorbeeld geen video is (beheer)

Nieuwe functies

 • Ondersteuning voor Kerkdienstgemist zonder video.
 • Kanalen die gekoppeld kunnen worden aan Kerkdienstgemist.
 • Kanalen die gekoppeld kunnen worden aan Youtube.
 • Ondersteuning voor kanalen waar alleen beheerders in kunnen plaatsen.
 • Aanmaken van kanalen (beheer).
 • Ondersteuning voor 'nieuwskanalen', kanalen die eruit ziet als nieuwsarchieven.
 • Ondersteuning voor podcasts, voor kerken die zelf hun preken op de website plaatsen.
 • Collectes importeren uit Google Sheets als er maar één collecte is.
 • Volgorde van collectes aanhouden op basis van volgorde in de Google Sheet bij importeren.
 • Gezinsvolgorde aanhouden uit csv als de volgorde niet expliciet wordt aangegeven met het veld 'gezinsvolgorde' bij import.
 • Ondersteuning voor oEmbed in artikelen uit rss feeds zodat er een afbeelding bij wordt geplaatst in een nieuwskanaal.
 • Datum vermelden bij prikborditems.

Gefixte bugs

 • Updates van Kerkdienstgemist en andere rss-feeds worden beter ontdubbeld.
 • Real time updates in kanalen worden weer goed weergegeven als gebruikers de app open hebben.
 • Real time updates van rechten worden weer goed weergegeven als gebruikers de app open hebben.
 • Betere login voor beheerders, je hoeft niet meer uit te loggen uit de app en je hoeft je kerk niet meer te kiezen.
 • Leesbaarheid op Android verbeterd door de letters iets 'zwaarder' te maken

Update 12 mei 2017

Algemeen
 • De opbouw van de app is grotendeels vernieuwd waardoor deze sneller is geworden.
 • Pijltjes rechts zijn duidelijker geworden, zodat je weet dat er meer informatie is.
 • Nieuwe versie van onderliggende framework Ionic.
 • Kerk kunnen hun gegevens achterlaten vanaf het startscherm, in de toekomst kunnen zij een eigen omgeving aanmaken.

Gefixte bugs

 • Openbare kanalen zijn verbeterd, bestanden kunnen nu ook gedownload worden.
 • Lange berichten in kanalen worden ingekort met een doorklik.
 • Dubbele prikborditems.

Update 15 maart 2017

Ook deze week verschenen er nieuwe versies in beide app stores.

Algemeen

 • De app is een veelvoud sneller geworden op iOS en Android. Ook de webapp is een stuk sneller. Dit had te maken met een niet optimale configuratie.
 • Het platform (Ionic 2) waar de app mee gebouwd wordt, is geupgrade naar de laatste versie. Ook daardoor zijn de prestaties verbeterd.

Nieuwe functies

 • Kanalen zonder recente toevoegingen worden niet meer weergegeven op het startscherm
 • Kanalen op het startscherm worden gesorteerd op datum laatste toevoeging
 • Kanalen zijn naast afgeschermd ook publiek te maken. Een tekst van de dag, een preek of algemeen nieuws kan door iedereen worden gelezen als dat wenselijk is.
 • Kanalen kunnen beheerd worden in de beheeromgeving (beheer).
 • Collectes kunnen gearchiveerd worden (beheer).
 • Er kan gezocht worden in collectes (beheer).
 • Het overzicht van bijdragen in de app is overzichtelijker geworden (beheer).
 • Gebruik is beter inzichtelijk te maken, zie wat in en hoe de app wordt gebruikt (beheer).

Gefixte bugs

 • Het downloaden van de giftexport voor de aangifte inkomstenbelasting werkt nu ook op Android en iOS.

Update 2 maart 2017

Deze week zijn de nieuwe versie van de Android, iOS en webapp verschenen. Er zijn veel bugs gefixt en is een aantal nieuwe functies toegevoegd.

Nieuwe functies

 • export downloaden van gedane giften over het afgelopen jaar voor de belasting aangifte;
 • vanuit de app kun je een familielid aan je gezin toevoegen;
 • je kunt zonder in- en uitloggen een andere kerk kiezen;
 • of je notificaties wilt ontvangen van een bepaald kanaal kan ingesteld worden per kanaal;
 • of een kanaal op de startpagina getoond wordt, kan ingesteld worden per kanaal;
 • gegevens worden efficiënter en nog veiliger opgehaald;

Gefixte bugs

 • fix bij het activeren of resetten van een wachtwoord met code;
 • diverse bij notificaties uit kanalen;