Af en toe willen we jullie op de hoogte brengen van de ontwikkelingen van chrch app. Hét sociale platform voor gebruik in kerkgemeenschappen.

nieuwe ontwikkelingen
De beheersomgeving van de chrch app is volledig vernieuwd. Een aantal zaken zijn verbeterd, vehelderd en beter inzichtelijk gemaakt. Ook zijn er voorbereidingen gedaan voor nieuwe functionaliteiten en is de server gemigreerd naar een nieuwe omgeving. Met deze wijzigingen is het platform stabieler en is de basis gelegd die mooie nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Minder zichtbaar voor jullie, maar wel een mooie basis om verder te kunnen ontwikkelen.

chrch app in het nieuws
In het blad "Onderweg" is er aandacht geweest voor apps in kerken. Leuk om te lezen hoe andere kerken gebruik maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen om het gemeenteleven te stimuleren. Het volledige artikel is na te lezen op onderwegonline.nl.

koppeling met ledenadministratie
Voor een succesvol gebruik van de app is een integratie met een ledenadministratie systeem nodig. Natuurlijk kun je met een ledenexport en -import uit diverse systemen chrch inrichten. Maar chrch app heeft ondertussen ook een api integratie met de meest gebruikte ledenadministratiesystemen Scipio en Conscribo. Hiermee kunnen nu op eenvoudige wijze de wijzigingen tussen de ledenadministratie en de chrch app uitgewisseld worden.

de community
De online chrch community begint nu echt vorm te krijgen, nu meerdere kerken live zijn met de chrch app en er vele pilots plaatsvinden. De community is dé plek om al je vragen te stellen. Door elkaar te helpen, kunnen we het open source karakter van de app vergroten.
Wat vind je bijvoorbeeld in de community?
- nieuwe functionliteit, zoals de introductie van .ics/.ical voor de agenda (onder andere google agenda).
- voorbeelden van spreadsheetbladen voor de agenda en rooster.
- een uitwisseling over de gevolgen van de nieuwe privacywet waar we allemaal mee te maken hebben.

Voor zowel nieuwe als bestande gebruikers is de community een waardevolle plek om regelmatig te bezoeken en elkaar te helpen of je vragen te kunnen stellen.

welkom aan "protestant app" gebruikers
De makers van de protestant app hebben aangegeven te gaan stoppen. Welkom aan alle kerken die overstappen op de chrch app. Naast vele nieuwe mogelijkheden met chrch, is er een overlap in functies en kijken we of er eventueel nog aanvullingen nodig zijn om de overstap voor jullie eenvoudiger te laten zijn. Heb je specifieke vragen of wensen, laat het ons weten in de community.

Zelf aan de slag? Begin dan bij de handleiding "zelf aan de slag". Heb je hierna nog vragen, suggesties of opmerkingen? Stel ze in de community of laat je horen op het persoonlijk spreekuur.

Groet!

Peter Arends
chrch
ptr@chrch.org
Eelco Mulder
chrch
eelco@chrch.org