Het beheergedeelte (admin) is opgegaan in de app chrch zelf. Je kunt deze benaderen via de Android of iOS chrch-app (experimenteel) of je kunt de admin vinden via chrch.app. Je kiest je kerk / gemeente / parochie, logt in en klikt vervolgens op "Admin".

In de beheeromgeving kunt je ook een eigen adres activeren (zoals bijvoorbeeld naamkerknaamplaats.chrch.app) zodat het kiezen van de kerk kan worden overgeslagen.